resim1 resim1 resim1 resim1 resim1 resim1 resim1 resim1 resim1 resim1 resim1 resim1

Neden Uluslararası Ticaret Bölümü?

GENEL BİLGİ: 
o    Günümüzde  ister ticaret yapıyor olsun, ister üretim yapıyor olsun, isterse de pazarlama veya lojistik hizmeti sunuyor olsun, orta ve üzeri büyüklükte her bir firmanın faaliyetleri artık uluslararası boyut kazanmıştır. 
o    Aynı zamanda firmaların işlem hacminde dış ticaretin ağırlığı her geçen gün artış kaydetmektedir. 
o    Dolayısıyla hem aile şirketleri hem de kurumsal işletmeler, uluslararası ticaret alanında bilgi ve tecrübeye sahip nitelikli insan gücüne ve yöneticilere her geçen gün daha fazla ihtiyaç duymaktadır. 
o    Biz de Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü olarak, sahip olduğumuz eğitim ve öğretim programı ile iş dünyasının uluslararası ticaret alanında bilgili ve tecrübeye sahip nitelikli insan gücü ve yönetici ihtiyacına cevap verecek mezunlar yetiştiriyoruz. 
o    Uluslararası Ticaret Bölümümüz, akademisyen profili, akademisyenlerinin bilgi ve tecrübesi ve de öğrencilerinin profiliyle tam bir uluslararası bölüm niteliğine sahip. 
o    Size değer katacak olan Uluslararası Ticaret Bölümümüz, TERCİHE DEĞER!
 
DETAY BİLGİ: 
Uluslararası ekonomik ilişkilerin önündeki engellerin yok olması sürecinin sonucu olarak, uluslararası ekonomik ilişkilerde gözlenen artış, bu ilişkilerin sistemleştirilerek, düzenlenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Günümüz ekonomik ilişkilerinin ve uygulamalarının ardındaki teorik gerçeklerin anlaşılmasının yanı sıra uluslararası mal ve hizmet hareketlerini belli ekonomik ve hukuki kurallara göre ele alarak inceleme bakımından, çeşitli bilim dallarını bir araya getiren “Uluslararası Ticaret”, hızla gelişmekte ve önem kazanmaktadır.
 
Ülkelerin kalkınması, fiziki sermayenin yanı sıra beşeri ve sosyal sermayeye de bağladır. Beşeri sermaye bir ülkenin işgücü niteliğindeki artışı ya da diğer bir ifadeyle ülke nüfusunun eğitim seviyesindeki artışı ifade etmektedir. Ülkemizin dünya ticaret hacminde daha fazla pay alabilmesi, kalkınması ve böylece refah düzeyi daha yüksek gelişmiş ülkeler arasında yer alabilmesi, ancak ve ancak nitelikli insan gücüne ve nitelikli insani ilişki düzeyine bağlıdır.
 
İşte bu nedenle, Fatih Üniversitesi, nitelikli insan gücü yetiştirmek, bu alandaki ihtiyacı karşılamak üzere, ülkemizin gelecek hedefleri doğrultusunda ve iş âlemi, odalar ve ticaret birlikler ile işbirliği çerçevesinde bir “Uluslararası Ticaret Bölümü” kurmuştur.
 
“Uluslararası Ticaretin” gelişim trendini dikkate alarak, ulusal ve uluslararası alanda yaşanan yoğun rekabette avantaj sağlayacak hem teorik hem de pratik ekonomi, işletme, finans, yönetim ve hukuk bilgileri ile donatılmış mezunlar vermek ve nitelikli “Uluslararası Ticaret Uzmanları” yetiştirmek üzere kurulmuş olan bölümümüz, eğitim dili İngilizce olan 4 yıllık bir lisans programıdır.
 
Uluslararası Ticaret Bölümümüz, klasik eğitim programlarının aksine yenilikçi bir yaklaşım olarak, Ticaret Odalarının, İş Adamları Derneklerinin yanı sıra İhracat ve İthalatçı Birlikler ile iş birliğini esas alan bir eğitim programına sahiptir. Yaz dönemi staj programlarının yanı sıra, “İş Yeri Tecrübesi” adı altında seçmeli ve kredili derslerle de öğrencinin pratik tecrübesinin üst düzeyde olması amaçlanmıştır.İş dünyasının fikir ve isteklerine önem veren bölümümüz, Fatih Üniversitesi'nin geniş imkanları aracılığıyla, akademi-özel sektör işbirliği ve kordinasyonunun sağlanmasını amaçlamaktadır.
 
Konusunda uzman, uluslararası eğitim ve tecrübeye sahip, dinamik bir akademik kadro ile eğitim verecek bölümde, sektöründe önde gelen yönetici, lider ve iş adamlarının deneyimleri de çeşitli program ve platformlarda “Tecrübe Transferleri” adı altında öğrencilere aktarılacaktır.
 
Başta ABD, Avrupa ve Uzakdoğu olmak üzere dünyanın 225 üniversitesiyle ile öğrenci değişimi imkânına sahip olan üniversitemiz, Erasmus öğrenci değişim programının da bir üyesidir. Bu çerçevede öğrencilerimizin kolay bir şekilde yurt dışında belirli bir süre için eğitim alması sağlanırken, diğer taraftan da yabancı öğrencilerin okulumuzun fırsatlarından yararlanmasına imkân tanınmaktadır. Hem akademik kadro ve öğrenci profili hem de  eğitim sistemi ve programı ile "bir dünya üniversitesi" olan Fatih Üniversitesi'nde, öğrencilerimiz  global bir bakış açısına sahip olabilmektedir. Ayrıca eğitim dilimiz olan İngilizce dışında ikinci bir yabancı dil de eğitim programımızda yer almaktadır.
 
100.000’den fazla kitap, 30.000 elektronik dergi, 450 kişilik okuma salonu ve bünyesinde barındırdığı nadir eserlerle zengin bir kütüphaneye sahip Üniversitemiz, en son teknik donanımlara sahip modern derslikler, ilk uıldan başlayan ve öğrencinin kariyer planlamasını en bilinçli şekilde yapmasına imkân tanıyan etkin danışmanlık hizmetleri, canlı ve her ihtiyacı karşılayabilecek bir kampüsle öğrencilerine kaliteli bir öğrenim hayatı sunmaktadır.