resim1 resim1 resim1 resim1 resim1 resim1

Uluslararası Ticaret Hakkında

Uluslararası ekonomik ilişkilerin önündeki engellerin yok olması sürecinin sonucu olarak, uluslararası ekonomik ilişkilerde gözlenen artış, bu ilişkilerin sistemleştirilerek, düzenlenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Günümüz ekonomik ilişkilerinin ve uygulamalarının ardındaki teorik gerçeklerin anlaşılmasının yanı sıra uluslararası mal ve hizmet hareketlerini belli ekonomik ve hukuki kurallara göre ele alarak inceleme bakımından, çeşitli bilim dallarını bir araya getiren “Uluslararası Ticaret”, hızla gelişmekte ve önem kazanmaktadır.
 
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) istatistiklerine göre, 1948 yılında dünya mal ticaret hacmi(ithalat+ihracat değeri) sadece 103 milyar 931 milyon dolardır. Yıllar içinde hızla büyüyen mal ticaret hacmi, 2010 yılında 30 trilyon 527 milyar 694 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, bir ticari bankanın 36 ülke ve 10 sektör üzerinde yapmış olduğu analize göre, 2025 yılına kadar dünya ticaretinin yüzde 73 artması beklenilmektedir.
 
İstatistiklere, Türkiye açısından bakacak olursak, 1948 yılında Türkiye’nin mal ticaret hacmi sadece 545 milyon dolardır. 2010 yılı ticaret hacmimiz, 299 milyar 427 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı için konuşacak olursak, ihracat rakamımız 134 milyar 954 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ithalat da 240 milyar 833 milyon 236 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Yani Türkiye’nin ticaret hacmi 375 milyar 787 milyon 236 bin dolar olarak gerçeklemiştir. Diğer taraftan, Türkiye’nin, 2025 yılına dış ticaret hacminin yüzde 109 oranında büyüyeceği düşünülmektedir.
 
Hedef 2023 çerçevesinde ihracat rakamlarını artırmak için çabalayan ülkemiz, 2023 yılı için 500 milyar dolarlık ihracat rakamını kendisine hedef olarak belirlemiştir. Bu çerçevede, ihracat odaları, sanayi odaları ve ticaret odaları güçlerini birleştirerek, yoğun çalışmalar gerçekleştirmektedir.
 
Ülkelerin kalkınması, fiziki yani daha açık bir söylemle gözle görülüp, sayılabilen sermayenin yanı sıra gözle görülmeyen ya da görülse bile sayılamayacak sermaye diyebileceğimiz beşeri ve sosyal sermayeye de bağladır. Beşeri sermaye diye adlandırılan kavram, bir ülkenin işgücü niteliğindeki artışı ya da diğer bir söyleyişle ülke nüfusunun eğitim seviyesindeki artışı ifade etmektedir. Ülkemizin koymuş olduğu 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi, nitelikli insan gücü yetiştirilmesine bağlıdır.
 
İşte bu nedenle, Fatih Üniversitesi, nitelikli insan gücü yetiştirmek, bu alandaki ihtiyacı karşılamak üzere, ülkemizin gelecek hedefleri doğrultusunda ve iş âlemi, odalar ve ticaret birlikler ile işbirliği çerçevesinde bir “Uluslararası Ticaret Bölümü” kurmuştur.
 
“Uluslararası Ticaretin” gelişim trendini dikkate alarak, ulusal ve uluslararası alanda yaşanan yoğun rekabette avantaj sağlayacak hem teorik hem de pratik ekonomi, işletme, finans, yönetim ve hukuk bilgileri ile donatılmış mezunlar vermek ve nitelikli “Uluslararası Ticaret Uzmanları” yetiştirmek üzere kurulmuş olan bölümümüz, eğitim dili İngilizce olan 4 yıllık bir lisans programıdır.
 
Bölümümüz, klasik eğitim programlarının aksine yenilikçi bir yaklaşım olarak, Ticaret Odaları, İş Adamları Derneklerinin yanı sıra İhracat ve İthalatçı Birlikler ile iş birliğini esas alan bir eğitim programına sahiptir. Yaz dönemi staj programlarının yanı sıra, “İş Yeri Tecrübesi” adı altında seçmeli ve kredili derslerle de öğrencinin pratik tecrübesinin üst düzeyde olması amaçlanmıştır.İş dünyasının fikir ve isteklerine önem veren bölümümüz, Fatih Üniversitesinin geniş imkanları aracılığıyla, akademi-özel sektör işbirliği ve kordinasyonunun sağlanmasını amaçlamaktadır.
 
Konusunda uzman, uluslar arası eğitim ve tecrübeye sahip, dinamik bir akademik kadro ile eğitim verecek bölümde, sektöründe önde gelen yönetici, lider ve iş adamlarının deneyimleri de çeşitli program ve platformlarda “Tecrübe Transferleri” adı altında öğrencilere aktarılacaktır.
 
Başta ABD, Avrupa ve Uzakdoğu olmak üzere dünyanın 154 üniversitesiyle ile öğrenci değişimi imkânına sahip olan üniversitemiz, Erasmus öğrenci değişim programının da bir üyesidir. Bu çerçevede öğrencilerimizin kolay bir şekilde yurt dışında belirli bir süre için eğitim alması sağlanırken, diğer taraftan da yabancı öğrencilerin okulumuzun fırsatlarından yararlanmasına imkân tanınmaktadır. Hem akademik kadro ve öğrenci profili hem de  eğitim sistemi ve programı ile "bir dünya üniversitesi" olan Fatih Üniversitesi'nde, öğrencilerimiz  global bir bakış açısına sahip olabilmektedir. Ayrıca eğitim dilimiz olan İngilizce dışında İspanyolca, Çince, Rusça, Fransızca, Arapça ve Japonca gibi diller de ikinci bir yabancı dil olarak eğitim programımızda yer almaktadır.
 
100.000’den fazla kitap, 30.000 elektronik dergi, 450 kişilik okuma salonu ve bünyesinde barındırdığı nadir eserlerle zengin bir kütüphaneye sahip Üniversitemiz, en son teknik donanımlara sahip modern derslikler, ilk uıldan başlayan ve öğrencinin kariyer planlamasını en bilinçli şekilde yapmasına imkân tanıyan etkin danışmanlık hizmetleri, canlı ve her ihtiyacı karşılayabilecek bir kampüsle öğrencilerine kaliteli bir öğrenim hayatı sunmaktadır.